• Вход
  • |
  • Регистрация

Такси

Формираме нашите такси съгласнп предлаганите услуги


Футпринт

Това единица място което дадена машина заема в дейта центъра, с размери 45см x 90см x 45см.

Колокация

с включена мощност за kWh. Таксата включва (интернет свързаност, охрана, мониторинг,охлаждане, застраховка, техническа поддръжка

Управление на оборудване

В опция, в която ние поемаме цялостното управление на машината, цената е процент от печалбата след горните разходи.